1966 : 110 Jahre "Drava" match factory
ca. 1965-1969 : "Rogovnjaca - otravna gljiva --- Tvornica sibica Dolac"
ca. 1965-1969 : "Ludara - otravna gljiva --- Tvornica sibica Dolac"
ca. 1965-1969 : "Dolac Sibice"